Balettszótár

2022.10.26

A

ADAGIO A balettben a lassú, nagy, tartott pózokból álló gyakorlatok összességét jelenti, amelyben folyamatosan, zökkenésmentesen kapcsolódnak össze a legbonyolultabb, nehéz testhelyzetek, mozdulatok.

Á LA SECONDE Oldalra vagy második pozícióban, lábbal végzett mozdulat, pl., tendu, glisse vagy grand battement.

ALLEGRO Virtuóz, gyors lépésekből, forgásokból, ugrásokból álló rész, amelyet vagy variációként, szólóban, vagy befejező részként együtt adnak elő a táncosok. Ilyen lépés például a sauté, changement, entrechat, assemble stb.

ALLONGÉ Látványos díszítőeleme a különböző gyakorlatoknak. Megnyújtást, meghosszabbítást jelent.

APLOMB Biztos egyensúlyérzék.

ARABESQUE Az egyik lábon felvett testhelyzet, amelyben a másik láb a talajon nyújtva, vagy 45 fokra/90 fokra emelkedik hátrafelé. A Vaganova-rendszerben 4 arabeszk póz használatos.

  1. arabeszk: nyitott láb- és karpozíció
  2. arabeszk: nyitott láb-, zárt karpozíció
  3. arabeszk: zárt láb-, nyitott karpozíció
  4. arabeszk: zárt láb- és karpozíció

ASSEMBLÉ Két lábról, két lábra érkező ugrás, ahol a szabad lábat csúsztatjuk megfelelő irányba, a csúsztatással urunk fel és két lábra, zárt pozícióba érkezünk.

ATTITUDE Az egyik lábon felvett testhelyzet, amelynél a lábat térdben hajlítva emeljük hátra, vagy előre. A karok második, illetve harmadik pozícióba kerülhetnek. Az orosz, illetve a Balanchine módszer szerint a felemelt lábfej egy vonalban a térddel vagy felette van. (Attitude croisé, Attitude effacé, Attitude elöl)

B

BALANCÉ Könnyed oldalra való lépés jeté-vel, ugyanarra az oldalra fordított törzzsel és fejjel. A lépést 3/4-ben, táncolják, de tanuló formája 4/4-ben számolandó. Általában oldalra végzik, de lehet előre és hátra is. V. pozícióból az elöl lévő lábbal oldalra egy jetét végzünk, a másik lábat hátul sur le cou-de-pied-be húzzuk, majd erre relevében rálépünk. Harmadik ütemre visszalépünk pliébe, majd megismételhetjük másik oldalra.

BALANCOIRE A láb előre-hátra lengetése első pozíción keresztül.

BALLON Az a képesség, amivel a táncos ugrás közben, a levegőben is képes a földön felvett pózt tartani, vagyis - megfelelő lendítőerő adagolása esetén - a felemelkedés csúcspontján szinte fennmaradni a levegőben és aztán lassan visszaérkezni. Ritka táncos adottság.

BALLONNÉ (PAS) minden irányba végezhető ugrás, akár coisé, effacé, vagy ecarté irányba is. Alapformája szerint az elöl lévő lábat a la seconba 45 kora csúsztatva, felugrunk és a korábban hátul lévő lábra érkezünk plié-be, a dobott lábat hátul sur le cou-de-pied-be húzzuk.

BALLOTTÉ (PAS) hullámzás, lengésszerű lépés/ugrás, amely sorozatban végrehajtott előra-hátra lábváltásokból áll. Ez a lépés nyújtott térdekkel 45 fokon, vagy developpé esetén 90 fokban végezhető.

BATTEMENT Ütést jelent, több fajtája van. Azokat a gyakorlatokat jelöli, ahol egy lábon állva a szabad láb nyújtva vagy hajlítva elmozdul a súlyából, majd újra közelít hozzá.

Megkülönböztetünk nyújtott és hajlított battement-okat. Nyújtott: 1. battement tendu, 2. battement tendu jeté, 3. battement pour batterie, 4. grand battement jeté,

Hajlított:1. frappé, 2. petit battement sur le cou de pied, 3. battement battu

A battement szó általában staccato (szaggatott) jellegű gyakorlatokat jelöl, amelyekben gyors ütések (pl. frappé, petit battement), erős pozíciózárások (pl. tendu), hirtelen kicsúsztatott lendítések (pl. battement tendu jeté, grand battement jeté) vannak.

BATTIROZÁS A lábfejek, lábikrák, vagy felső lábszárak, combok összeütése.

BATTU Olyan ugrás, melynél a levegőben nyújtott lábbal egy vagy több ütést végeznek.

BOURRÉE Különféle 2/4-es és 3/4-es közép-franciaországi népi táncok gyűjtőneve. Egyik lépése pas de bourrée néven a balettbe is bekerült.

C

CABRIOLE Bakugrás, nehéz balett ugrás, a combok levegőben történő összeütésével. Minden irányba végezhető.

CHANGEMENT Két lábon végzett kis ugrás, V. pozíció, pliéből indul, és a levegőben történő lábváltás után oda is érkezik vissza.

CHASSÉ Űzni, kergetni. Minden irányba végezhető, csúszó, ugró lépés, amelyben a két láb egy pillanatra találkozik a levegőben.

COUPÉ A francia vágni szóból származik. Általában egy dobbantásszerű lelépést jelent, melyet azonnal követ egy másik mozdulat, mely lehet ugrás vagy bármi más. Ez a lelépés a súlyláb elé vagy mögé történik.

CROISÉ A klasszikus balett egyik póza, zárt testhelyzet, amelyben egyik láb csípőtől kezdve keresztezi a másikat és legalább egyik kar befelé fordul. Van elől és hátul croisé póz.

D

DEDANS, EN DEDANS A test központja felé tartó irány.

DEHORS, EN DEHORS A test központjától kifelé tartó irány. (Lábak csípőízületből indított kifelé fordítását; a balett alapvető követelményét is így nevezzük.)

DEMI Fél, félig, a balettben gyakran előforduló megjelölés.

DEMI PLIÉ Fél plié.

DÉVELOPPÉ Kibontást jelent, a láb passé pozícióba való felhúzása, majd teljes kinyújtása. Lehet előre, oldalra és hátra is développé gyakorlatot végezni. 

E

ECARTÉ: maga a szó azt jelenti, elválasztva. A póz térben előre- hátra végezhető, de mégis a test szempontjából a lábbal oldalra végezzük a mozgást.

ÉFFACÉ Nyitott testhelyzet, amelynél a lábak nem keresztezik egymást és az egész alak, a karok is, kitárt helyzetben vannak. Létezik effacée előre és hátra póz.

ENTRECHAT Fürge ugrás két lábon, amely közben a kinyújtott lábfejek négyszer, hatszor, nyolcszor keresztezik egymást, miközben felváltva elöl és hátul, finoman egymáshoz ütődnek; eszerint entrechats quatre, six, huit a neve. A balett-tánc egyik legnehezebb, legvirtuózabb díszítése. Nem az ütések számában, hanem a gyorsaságban és a könnyedségben rejlik a művészi hatás titka. 

ÉPAULEMENT A vállak és a fej forgatása és annak szabályai. A klasszikus balettben Cecchetti és Vaganova módszere nyolc irányt vesz alapul és ezzel megkönnyíti fej- és vállmozdulatok pontos beállítását, beidegzését és előadását.

ÉTENDU, TENDU Nyújtott, feszített lábtartás.

F

FOUETTÉ: en dehors és en dedans is végezhető félfordulat az egyik lábon (súlyláb), amelyet a szabad láb irányába, vagy tőle elfordulva végez a test. Rengeteg változata van: különböző magasságban (demi, ill. grand fouetté), pliével, relevével, különböző irányokba és különböző karokkal is végezhető.

G

GARGOUILLADE Fontos lépések előtt vagy közben apró kis lábkörözés a levegőben ("virb-lizés"). Pas gargouillade: á lá secondba végzett, jeté-szerű ugrás, amely során a szabad láb az ugrás előtt és után is fürge körzést végez.

GLISSADE Sikló, csúszó lépés.

J

JETÉ Lábvetés, lábemelés, grand jeté - nagy, repülésszerű ugrás, horizontálisan szétvetett lábakkal.

K

KARAKTERTÁNC Különböző népi, nemzeti jellegű, stilizált színpadi tánc.

KARPOZÍCIÓK Előkészítő helyzet (preparáció):

A két kart könyökben kissé behajlítva leengedik, a felkarok nem érnek a törzshöz, kézfők ujjheggyel egymás felé közelednek, de nem érnek össze. A középső és hüvelykujj egymáshoz szorítva, a mutató és kisujj kecsesen behajlítva szétnyílik.

I. pozíció: A két kar gyomor magasságig emelkedik, itt könnyedén behajlik. A felső kar hordozza a súlyt, de nem érintheti a törzset.

II. pozíció: A kerekdeden behajlított kar könyök magasságban széttárul. Váll, könyök nem mozdul, a kezek nem lógnak, csuklóban nem törnek be.

III. pozíció: A karok kerekded könyökkel a fej fölé emelkednek. A kézfők szemben, közel egymáshoz, anélkül, hogy az ujjak összeérnének.

KERINGŐ Lásd Valcer.

L

LÁBPOZÍCIÓK

I. pozíció: A két lábfő teljesen kifelé fordítva egyenes vonalat képez, a két sarok összeér.

II. pozíció: Ugyanaz, mint az első, csak a két sarok egy lábfejhossznyira van egymástól.

III. pozíció: A két lábfő kifelé fordítva egymást félig fedi, úgy, hogy az egyik sarok a másik láb közepéig ér.

IV. pozíció. A két lábfő kifelé fordítva, egymással ellentétes irányban, egy lábfejnyi távolságra, paralel helyezkedik el.

V. pozíció: Ugyanaz, mint a negyedik, csak az egyik láb sarka a láb ujjaival teljesen összeér.

P

PAS

1. lépés. A balettben sokféle "Pas", lépés van. Például: Pas de chat = macskalépés, Pas fouetté = ostorlépés, Pas des anges = angyallépés, Pas des ciseaux = ollólépés, Pas balancé = mérleglépés, Pas de chassé = vadászlépés, stb.

2. táncszám. Például: Pas de deux = kétszemélyes táncszám, Pas de trois = háromszemélyes táncszám, Pas de quatre = négyszemélyes táncszám, Pas de cinq = ötszemélyes táncszám, és Pas de six = hatszemélyes táncszám. Mint forma, hasonlít az operákban előforduló duett, tercett, quartett, quintett és szextettekhez.

PAS BALLONNÉ ld BALLONNÉ

PAS BALLOTTÉ ld BALLOTTÉ

PAS DE BASQUE A Pas de basque egy klasszikus balett kifejezés, amely "baszk lépést" jelent. Azért kapta a nevét, mert a lépést a baszkok nemzeti táncaiból került a klasszikába. V. pozíció, jobb láb elöl. A bal láb plié, a jobb lábbal tendu croisé előre, majd a jobb láb egy oldalra nyit (demi rond) - pliében maradva. Ezután a bal lábról a jobb lábra ugrik át (bal láb seconde tendu helyzetben), majd I. pozíción keresztül a bal láb elöl croisé-ba csúszik, ezt követi egy par terre (földhöz közeli) összeugrás V. pozícióba. A pas de basque végezhető en avant (előre), en arriere (háta) és en tournant (fordulva).

PAS DE BOURRÉE

PAS DE BOURRÉE TOUR

PAS DE CHAT

PLIÉ Térdhajlítás, guggolás kifelé fordított lábbal, a sarok csak a legvégén emelkedik fel a földrol. Demi plié = fél plié kifelé fordított lábbal, közben a sarok a földön marad. Grand-plié = mély plié.

POINTE Lábujjhegy; danse sur les pointes = lábujjhegyen való táncolás, spicc-tánc. A spicctánc a romantikus kor követelménye és vívmánya volt.

POINTÉ: átfeszített lábbal, spiccel talajt érintő ütés, fürge mozdulat. Általában battement jeté-hez kapcsolódó elem, amelyet bármely irányban végezhetünk.

PORT DE BRAS A klasszikus karhasználat és ennek szabályai. A balett legnehezebb és legfinomabb része. Ezen belül 6 port de bras-t, azaz karvezetést különböztetünk meg, 1., 2., 3., stb.port de bras-t, amelyek pontosan írják le a karok, a fej, a felsőtest, illetve a lábak összehangolt munkáját, pozícióit zenei beosztás szerint.

PREPARÁCIÓ Valamely mozdulatot előkészítő, várakozó, figyelem-összpontosítással egybe-kapcsolt helyzet.

R

RELÉVÉ emelkedés (lábujjhegyre).

RONDE DE JAMBE Az alsó lábszár körözése lábujjheggyel a földön (a térre), vagy a levegőben (en l'air), miközben a felső lábszár mozdulatlan marad.

ROND DE JAMBE FOUETTÉ Egy lábon végzett forgás közben a másik láb ostorszerűen csapó mozdulatát hívják így. Általában 16, vagy 32 fordulattal végzik, többféle változatban is előadható, pl., dupla fordulatokkal, negyedfordulatokkal, á lá second fordulattal díszítve. Ritkán előfordul en dedans változata is.

S

SAUTÉ Szökkenés, ugrás, amely során ugyanabba a pozícióba érkezünk, amelyből indultunk.

T

TOUR Teljes fordulat egy lábon en dehors, vagy an dedans.. (Double tour - két teljes fordulat.)

TOUR EN L'AIR Felugrás utáni teljes fordulat a levegőben. Double tour en l'air = két teljes fordulat a levegőben.

V

VALZER Franciául valse, magyarul keringő. Változó tempójú, 3/4-es, zárt, páros tánc. Általában a 3/4-es ütemre egy teljes fordulatot végeztek. A balettben ¾-ben végzett, fordulással kombinált balancé lépést szokták nevezni. Több formája ismert, pl., a lábváltás első pozícióban, vagy kis developpéval, illetve kis ugrással történik.

Forrás:

Vaganova: A klasszikus balett alapjai (Művelt Nép Könyvkiadó, 1951)

balettmuveszet.hu

ballethub.com